Nare financiële gevolgen voor 1 op de 3 bij overlijden partner

Meer dan een miljoen mensen lopen het risico financieel in de problemen te komen wanneer hun partner plots zou overlijden.
Boosdoeners zijn niet toereikende of niet afgesloten uitvaartverzekeringen en plotseling wegvallen van een gezamenlijk inkomen.
 
Behalve de kosten die men kan verwachten voor de uitvaart zijn er een heleboel kosten waar men gewoonweg geen rekening mee houd. Zoals notariskosten, een eventuele verhuizing, kinderopvang die plotseling nodig is, of huishoudelijke hulp. Uit een onderzoek van uitvaartverzekeraar Dela blijkt dat de meeste Nederlanders niet aan dit soort kosten denken als ze gevraagd worden voor welke kosten ze zouden komen te staan als hun partner zou overlijden.
Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders het verschil niet kennen tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Dat verschil zit hem in het feit dat een overlijdensrisicoverzekering vaak onderdeel is van een hypotheek, zodat bij overlijden van een van de partners een groot deel van de hypotheek kan worden afgelost. Wie dus verwacht geld in handen te krijgen van de overlijdensrisicoverzekering om daar de uitvaart mee te betalen komt voor een nare verrassing te staan. Als er ook niet een Uitvaartverzekering is afgesloten moeten mensen de kosten van de uitvaart voor hun eigen rekening nemen.
 
Verder schijnt de gemiddelde Nederlander een veel te optimistisch beeld te hebben van het gezinsinkomen na het overlijden van hun partner. Zo denkt de meerderheid dat dit inkomen gelijk blijft. Maar logica gebied natuurlijk dat het deel dat de overleden partner in het gezamenlijk inkomen binnenbracht gewoon wegvalt waardoor het maandelijks inkomen van de achtergebleven partner in de meeste gevallen drastisch omlaag gaat.
 
Binnen de meeste Nederlandse gezinnen is er één partner die de administratie doet. Bij slechts een vijfde van alle gezinnen doen de partners de administratie samen waardoor zij beiden op de hoogte zijn van de afgesloten verzekeringen en de polisvoorwaarden. Men doet er dus goed aan om eens te gaan zitten met hun partner en de mogelijkheid van een overlijden serieus te bespreken en er voor te kiezen om ook voor een goede uitvaartverzekering te zorgen die alle kosten dekt.

Lees meer over Verzekeringen.