Verzekering opzeggen, nieuwe regels

Een verzekering opzeggen kan nu elke dag met een opzegtermijn van 1 maand. Ook worden verzekeringen niet stilzwijgend verlengd. Lees hier meer informatie.
Verzekeringen mogen niet meer stilzwijgend worden verlengd. Dat betekent dat wanneer uw polis aan het einde van het loopjaar afloopt u daarna niet meer verzekerd bent, tenzij u er actief voor kiest de verzekering te verlengen.
 
Wie ervoor kiest de verzekering te verlengen kan daarna desgewenst op elke dag de verzekering weer opzeggen. U hoeft dus niet meer te wachten tot het einde van het loopjaar. U kunt vandaag opzeggen, het opzegtermijn is 1 maand en dat betekend dat uw verzekering de volgende maand direct wordt beëindigd.
 
De nieuwe regels gelden voor verzekeringen met een looptijd van een jaar. Nieuwe polissen zullen zijn opgebouwd op basis van de nieuwe regels rond verzekeren. Initiatiefnemer van de nieuwe gedragscode is het verbond van verzekeraars dat alle verzekerden nu oproept om grote schoonmaak te houden in hun verzekeringspolissen.
 
Er is echter 1 maar aan de nieuwe gedragscode, want de nieuwe regels gelden alleen voor verzekeringsbedrijven die zijn aangesloten bij verbond van verzekeraars. Heeft u een verzekering afgesloten bij een verzekeringsbedrijf dat daar niet bij aangesloten is dan hoeft dit bedrijf zich daar niet aan te houden.

Lees meer over Verzekeringen.