Aansprakelijkheidsverzekering, wie is er aansprakelijk bij schade door kind

Als een kind schade maakt ben je als ouder dan altijd verantwoordelijk? En moet de verzekering altijd uitkeren ook in geval van vandalisme? Lees het hier.
Kinderen kunnen soms hele domme dingen doen. Niet in de laatste plaats omdat jeugdige onbezonnenheid soms niet toe staat dat kinderen de gevolgen kunnen inzien van de gein en ongein die ze uithalen. Daarom is het goed om als ouder een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dat wil zeggen, een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet in alle gevallen uit, maar wel in die gevallen waar het kind iets per ongelijk heeft gedaan en er geen opzet in het spel is.
 
Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen zijn er voor gevallen waarin het ene kind bijvoorbeeld de bril van een ander kind doet sneuvelen tijdens een spelletje voetbal. Of er breekt een dure vaas tijdens een bezoek aan de buren. Het gaat echter niet alleen om kleine bedragen en kleine schades. Een aansprakelijkheidsverzekering kan wel een dekking hebben tot een miljoen euro. Maar de sleutel tot het bepalen of je als ouder je aansprakelijkheidsverzekering kan aanspreken is dat er per ongelijk schade is ontstaan die ook niet te verwijten is aan het slachtoffer van de schade. Want laat iemand zijn bril op een stoel liggen en gaat een kind daar bovenop zitten, dan valt de eigenaar van de bril ook iets te verwijten en zal deze de kosten zelf moeten dragen in plaats van dat hij van de ouders van het kind kan verlangen dat zij hun aansprakelijkheidsverzekering aanspreken.
 
Wanneer een kind zich schuldig maakt aan vandalisme zullen de ouders in beginsel de schade zelf moeten betalen wanneer de eigenaar van het beschadigde goed hen aansprakelijk stelt. Moedwillige schade wordt niet gedekt door een aansprakelijkheids verzekering. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan de rechter eventueel besluiten of de ouders de volle schade moeten vergoeden of slechts een deel daarvan. Bovendien is het belangrijk dat de ouders niet verweten kan worden dat hun kind de schade heeft gemaakt. Laat een ouder diens kind met de dure vaas van de buren spelen dan zijn de ouders voor de volle mep aansprakelijk.

Lees meer over Verzekeringen.