Het minimumloon per leeftijd

In Nederland wordt een minimumloon gehanteerd voor alle werkgevers. Dit is het brutoloon dat werkgevers minimaal moeten uitkeren aan werknemers.

Wordt hieraan niet voldaan, dan kunnen er (zeer) hoge boetes worden uitgereikt aan het bedrijf. Met het minimumloon wil de overheid uitbuiting tegengaan. In de meeste landen geldt een minimumloon, maar er zijn ook landen zonder minimumloon. In deze landen is het idee dat vrijheid van loon uiteindelijk leidt tot meer concurrentie en kleine ondernemers ook de kans geeft werknemers aan te nemen.

Minimumloon op verschillende leeftijden

In Nederland mag je vanaf je 15e jaar officieel werken voor een werkgever. Voor 15- tot en met 22-jarigen geldt een minimumloon dat een percentage is van het volwassen minimumloon, dat geldt voor werknemers van 23 jaar oud. Als 15-jarige moet je tenminste 30% van het volwassen minimum brutoloon ontvangen, wat neerkomt op € 2,64 per uur of € 457,40 per maand. Het jeugdloon loopt op tot 85% van het minimumloon voor 22-jarigen. De stijging in het minimumloon is het grootst van 22 naar 23 jaar. In de onderstaande tabel kan gezien worden wat het minimumloon is voor de verschillende leeftijden.

Leeftijd

Maandloon

Uurloon

Percentage van minimumloon

23 jaar en ouder

€ 1.524,60

€ 8,80

100%

22 jaar

€ 1.295,90

€ 7,48

85%

21 jaar

€ 1.105,35

€ 6,38

72,5%

20 jaar

€ 937,65

€ 5,41

61,5%

19 jaar

€ 800,40

€ 4,62

52,5%

18 jaar

€ 693,70

€ 4,00

45,5%

17 jaar

€ 602,20

€ 3,48

39,5%

16 jaar

€ 526,00

€ 3,04

34,5%

15 jaar

€ 457,40

€ 2,64

30%

Weerstand tegen minimum jeugdloon

In Nederland wordt de roep steeds groter om het minimum jeugdloon te verhogen, met name voor jongeren vanaf 18 jaar. 18-jarigen wonen in veel gevallen al op zichzelf, maar verdienen vaak een minimumloon waarmee het onmogelijk is om te voorzien in de dagelijkse behoeften. Het minimumuurloon voor 18-jarigen is slechts € 4,00. Lang niet overal wordt dit minimumloon ook daadwerkelijk uitgekeerd, maar met name bij grote ketens in de horeca is het minimumloon gebruikelijk.

Young & United, een actiegroep in samenwerking met vakbond FNV, zet zich in voor een verhoging van het minimumloon. De overheid lijkt vooralsnog niet mee te willen in de eisen van de organisatie, maar een kleine verhoging lijkt in de maak.

Minimumloon van bruto naar netto

Het minimumloon is een brutobedrag, wat wil zeggen dat verschillende belastingen en heffingen nog moeten worden afgetrokken van het bedrag voordat je het nettoloon hebt. Het nettoloon is het loon dat je daadwerkelijk op je rekening gestort krijgt en kunt gebruiken voor dagelijkse uitgaven. Je vanuit het brutobedrag het nettobedrag berekenen met een bruto netto calculator. De calculator houdt rekening met verschillende factoren, zoals CAO en de hoogte van het loon. Het hangt namelijk van de hoogte van het brutoloon af hoeveel loonheffing er afgedragen moet worden aan de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om vanuit een nettobedrag terug te rekenen naar het brutoloon.


Lees meer over Arbeidsmarkt.