Grote accountantskantoren presteren ondermaats volgens AFM

De grote vier Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers blijken volgens de AFM te kort te schieten. Dit na onderzoek door de AFM.
Volgens de AFM wordt in sommige gevallen fraude en fouten niet ontdekt als gevolg van een onvoldoende professionele instelling bij de accountantskantoren. De AFM adviseert een fundamentele gedragsverandering om de kwaliteit van de controle door genoemde kantoren te verbeteren. Vooral in de bouw en vastgoed sector zouden de accountantskantoren steken laten vallen.
De AFM overweegt het opleggen van dwangsommen en bestuurlijke boetes om de accountantskantoren in juist vaarwater te krijgen. Dit eventueel als de door de AFM opgelegde interne analyse van de kantoren niet leidt tot kwaliteitsverbetering. Het onderzoek naar de kantoren wordt ook de rest van het jaar en ook het komende jaar door de AFM voortgezet.
 
De branchevereniging van accountants het NIVRA vindt de kritiek van het AFM te suggestief en ook het kantoor Ernst&Young heeft laten weten dat zij vinden dat de AFM veel te zware bewoordingen heeft gebruikt.

Lees meer over Bedrijfsleven.