AFM legt Rabobank boetes op

De Autoriteit Financiele Markten heeft de Rabobank beboet omdat zij toestonden dat hoogopgeleide mensen een te hoge hypotheek mochten afsluiten.
De AFM heeft de Rabobank in totaal twee boetes opgelegd, een van 30.000 euro en een van 150.000 euro.
Met het advies dat Rabobank gaf over het toekennen van hypotheken heeft de Rabobank het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen overtreden. Het acceptatiebeleid van een kredietaanbieder moet er ten alle tijden op gericht zijn om te voorkomen dat een consument een te hoog krediet krijgt toebedeeld. Dit heeft de Rabobank kennelijk onvoldoende gedaan met als gevolg dat zij daarvoor een boete van 150.000 euro heeft gekregen.
 
De Rabobank kreeg de boete van 30.000 euro omdat zij onvoldoende informatie in won over de hooggeschoolde aanvragers van een hypotheek waarbij zij de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de aanvrager in kaart hadden moeten brengen.
 
Het onderzoek dat de AFM deed omvat meer dan de Rabobank alleen. Er worden meer boetes verwacht aan ook andere financiele instellingen. Diverse instellingen zijn al door de AFM op de hoogte gebracht van de constatering door de AFM dat zij te kort schieten in het naleven van de richtlijnen.

Lees meer over Bedrijfsleven.