BKR registratie gegevens opvragen en werken aan kredietwaardigheid

Wist je dat je in staat bent de gegevens over jou bij het BKR in Tiel in te zien? Lees hier hoe je de gegevens van het BKR kunt opvragen en kunt werken aan je kredietwaardigheid.
Het BKR in Tiel registreert van iedereen in Nederland de schulden en vooral of je je schulden niet betaald hebt. Zodra je een achterstand krijgt in je aflossingen dan wordt daar bij het BKR melding van gemaakt en heb je een negatieve aantekening.
 
Dat is vervelend want er zijn veel instanties en bedrijven die navraag doen omtrent jouw kredietwaardigheid bij het BKR alvorens ze jou een krediet verschaffen of een product laten afnemen waarbij een goede kredietwaardigheid belangrijk is. Door een negatieve BKR registratie komen mensen soms niet in aanmerking voor een mobieletelefoon abonnement, een hypotheek en in sommige bedrijfstakken komen mensen met een BKR registratie ook niet aan het werk.
 
Als je wilt werken aan het herstellen van je kredietwaardigheid zul je dus precies moeten weten wat er in de documenten van het BKR in Tiel over jou staat. Wanneer je dat weet kun je gericht werken om de registratie ongedaan te maken zodat je weer in aanmerking komt voor kredietverlening.
 
Het opvragen van de gegevens bij het BKR in Tiel is heel erg simpel. Je loopt namelijk de eerste beste bank binnen – en dit mag elke bank zijn die er is – en je vult daar een formulier in voor het opvragen van je BKR gegevens en je laat dit formulier achter bij de bankmedewerker. Je moet je legitimeren en er zitten kosten aan verbonden van net geen 5 euro. Binnen 2 weken na de aanvraag krijg je van het BKR in Tiel een brief met een document van elk bedrijf dat over jou een melding heeft gemaakt bij het BKR van een betalingachterstand.
 
Je kunt kijken of deze gegevens kloppen en kloppen ze niet dan kun je contact opnemen met dat bedrijf dat de melding heeft gemaakt. Zij zijn verplicht correct aan het BKR te melden of de betalingsachterstand is ingelopen of dat het nog openstaat. Kloppen de gegevens wel dan kun je zien welke schulden je het eerst af moet lossen om je BKR registratie ongedaan te maken.
 
Gegevens bij het BKR blijven wel 5 jaar zichtbaar. Dus om een schone lei te krijgen is het zaak zo snel mogelijk te beginnen met het opvragen van je BKR registratie en het werken aan je kredietwaardigheid.

Lees meer over Geld Lenen.