Levendige handel in verlopen incasso vorderingen

Wanneer verjaart een vordering van een bedrijf of incassobureau? De meeste mensen weten dat niet, met als gevolg dat u jaren na dato nog steeds bereid bent te betalen voor een vordering die wettelijk al lang niet meer afdwingbaar is.
Misschien heeft u het wel eens meegemaakt. U ontvangt plots een brief van een incassobureau dat u nog een rekening te betalen hebt. Wanneer u belt om te weten te komen waar het over gaat wordt u meegedeeld dat u ruim 5 jaar geleden nog vergeten bent 10 euro te betalen. U heeft de afgelopen jaren niets vernomen van dat bedrijf dat nog 10 euro van u kreeg, geen herinneringen of incassovorderingen, maar na jaren verschijnt er toch nog ineens die brief van een incassobureau.
 
Wat veel mensen niet weten is dat vorderingen waar 5 jaar lang niets mee gedaan is automatisch zijn verjaard. Facturen voor een aankoop gedaan door een consument verjaren al na 2 jaar.
 
Nu hebben Incassobureaus deze verlopen contracten ontdekt als bron van gratis geld. Ze sturen u een brief over vorderingen die al lang verjaard zijn, niet zelden voegen ze er een door u in te vullen schuldbekentenis bij, in de hoop dat u toch nog betaald inclusief incassokosten.
 
Dit kost hun niets, ze sturen een of een paar brieven, het bedrijf achter de vordering heeft geen recht meer op geld, maar ja als u overtuigd wordt te betalen dan levert ze het toch nog wat op. Kortom veel incassobureaus vragen bedrijven om hun verlopen vorderingen bij hen in te leveren en levert het wat op dan hebben ze succes, bent u goed geinformeerd dan houdt u uw geld in uw eigen zak en stuurt u ze een brief u niet langer lastig te vallen met een verlopen vordering.
Van belang is wel om te reageren op de brief die u van het incassobureau heeft gekregen om hen te laten weten dat ingeval zij toch zo ver gaan via de rechter u alsnog tot betaling te dwingen u bij de rechter zal aanvoeren dat de vordering verjaard is. Het incassobureau zal dan begrijpen dat het geen zin meer heeft te proberen u alsnog het geld uit de zak te dreigen.
 
Enige uitzondering hierop is wanneer er in de afgelopen 5 jaar toch een aanmaning aan u verzonden is waarin u nogmaals bent gesommeerd het achterstallige te betalen. Soms wordt deze aanmaning zelfs verzonden vlak voor de datum waarop de vordering eigenlijk zou verjaren. Het verjaren van de vordering is in dat geval ‘gestuit’ zoals dat heet. Dat betekent dat de termijn van verjaring weer opnieuw begint en u wel alsnog aansprakelijk gehouden kunt worden. Is de vordering echter niet gestuit dan kan het incassobureau niet afdwingen dat u alsnog betaald.

Lees meer over Arbeidsmarkt.